Hoe het werkt:
  1. Klik op één of meerdere stellingen als deze van toepassing zijn. Je kunt deze ook weer de-selecteren
    Als geen van de stellingen van toepassing is, laat alles blanco, ga naar stap 2
  2. Per onderdeel kies je de button "Check ons commentaar"
  3. Als alle onderdelen zijn doorlopen kies je de button "Check onze conclusie"
  4. Vul je gegevens in en kies "Verstuur"
Liever naar de homepage van Claassen Moolenbeek & Partners?

Medewerkers
Mijn medewerkers zijn kostenbewust en ze doen in alles of het hun eigen geld is
Er zijn voldoende flexibele arbeidscontracten en als medewerkers overbodig zijn, neem ik gemakkelijk afscheid
Alle medewerkers functioneren naar tevredenheid en indien niet kan ik ze gemakkelijk vervangen
Check ons commentaar
Er is nog de nodige ruimte voor verbetering Investeer tijd in training en opleiding van mensen, echt, het loont! Kijk goed naar samenstelling en kennisniveau van je medewerkers Dit is een goeie basis om ook de rest op orde te brengen. Pak de probleemgevallen op Kijk naar mogelijkheden om meer flexibiliteit aan te brengen Verder werken aan de instelling van de mensen zou erg lonend kunnen zijn Top, je hebt het op deze punten goed voor elkaar Je hebt veel mogelijkheden voor verbetering, kan je dit alleen of is deskundige hulp nodig?
Ondernemerschap
Ik heb een helder en actueel businessplan met uitgewerkte operationele plannen
De aanwezige prestatie-indicatoren bieden goed inzicht in de bedrijfsvoering en performance
Wij weten exact wat er leeft in onze afzetmarkt(en) en volgen de trends
Check ons commentaar
Een eerste belangrijke voorwaarde voor succes is aanwezig, maak de uitwerking ook op orde Je weet welk resultaat je haalt, maar weet je waar het vandaan komt en waar je naar toe wilt? Tijd om je kennis van de markt om te zetten in een goed ondernemersplan en een goed dashboard Herijk je plan om te weten of je niet alleen goed op weg bent, maar ook op de goeie weg zit Je hebt een plan en kennis van de markt, stuur je intern ook hierop? Een goed plan geeft erg veel richting aan jou en je mensen Top, je hebt het op deze punten goed voor elkaar Kan je uitleggen waar het heen gaat met je bedrijf?
Leveranciers
Ik hoef mijn leveranciers nooit vooraf te betalen en kan de betaaltermijn gerust wat verlengen.
Mijn belangrijkste leveranciers zijn gemakkelijk te vervangen, we zijn van niemand afhankelijk
De kwaliteit van mijn inkopen is altijd goed en ik heb een dekkende kwaliteitscontrole
Check ons commentaar
Je bent een betrouwbare klant, die heeft vaak leveranciers voor het uitzoeken, niet andersom Zo te zien maak je nog onvoldoende gebruik van je keuzemoglijkheden in de markt Als je eigen processen op orde zijn, kun je wellicht andere leveranciers vinden Jezelf wat sturender opstellen ten opzichte van je leveranciers, kan je eigen proces merkbaar verbeteren Als je zelf de zaken goed voor elkaar hebt, kan het extra lonend zijn om een uitwijkmogelijkheid te creëren Als er keuze is, doe je er goed aan die ook te benutten en leveranciers te zoeken die je meer waarderen Aan de inkoopkant valt niet veel te verbteren zo lijkt het of is het echt zo? Jouw bedrijf is mogelijk erg afhankelijk van je leveranciers, laat je adviseren of dit ook anders kan
Processen
De belangrijke processen in mijn bedrijf heb ik beschreven en zijn efficiënt
Mijn inkoop heeft een relevante relatie met de verkoop/verkoop-prognose
We hebben nooit herleveringen of claims m.b.t. leveringen
Check ons commentaar
Wat betreft creditmanagement valt er nog veel te verdienen Om extern goed te kunnen presteren is een goede interne organisatie onontbeerlijk Het debiteurenbeheer lijkt op orde; is dat ook zo en hoe zit het met de overige processen? Al eens factoring overwogen? Wat is er mis mee om op de dag van leveringen een factuur te sturen; je hebt toch gespresteerd? Doe eens een scan naar de procesvoering in jouw bedrijf Je bent in control qua processen en operaties; hoe heb je dat gemeten? Het managen van operations is een voorwaarde voor excelleren; nog veel te verbeteren dus!
Markt/branche
Ik ben niet sterk afhankelijk van mijn top 3 klanten. (minder dan 15% totale sales)
50% van mijn verkopen komt van bedrijven die al meerdere jaren klant zijn
Het langetermijnperspectief in onze sector is goed
Check ons commentaar
Het zou kunnen lonen om te kijken wat er nodig is om klanten meer te binden Kan je nieuwe klanten aan je binden en je basis verbreden en afhankelijkheid verkleinen? Als het langetermijnperspectief goed is, kan je een goede afweging maken ik welke richting je je wilt ontwikkelen Kun je met jouw kerncompetieties ook iets in een naastliggender sector? Het zou kunnen lonen om te kijken wat er nodig is om klanten meer te binden Het vergroten van je klantenkring en de inbreng van enkele grote klanten is van groot belang Wat kun je nog meer uit de markt halen als het perspectief goed is? Door je afhankelijkheid van enkele klanten ben je erg kwetsbaar, werk aan een bredere klantenkring
Organisatie
Voor de risico’s van mijn bedrijf ben ik goed / afdoende verzekerd
Mijn bedrijf beschikt over een goed voor- en nacalculatiesysteem
Ik maak optimaal gebruik van subsidieregelingen
Check ons commentaar
Is er een risicoanalyse de basis geweest voor je verzekeringsportefeuille? Is je calculatiesysteem ook gekoppeld aan je financiële administartie? Heb je subsiediekennis zelf in huis of maak je gebruik van externe deskundigen? Jouw bedrijf is intern goed bezig; waarom ook niet extern? Wat is de reden dat je niet / onvoldoende calculeert? Welke principe zit er achter je risico- en verzekeringsbeleid? Het ziet er organisatorisch prima uit in jouw bedrijf; waar kan het nog beter? Jouw bedrijft loopt grote risico's, weet niet waar het staat en laat nogal wat geld liggen
Financiën
Mijn bedrijf is optimaal gefinancierd
De activa boekwaarde is minimaal gelijk aan de economische waarde
Op korte termijn zijn er geen grote investeringen of substantiële kosten
Check ons commentaar
Mooi dat je goed gefinancierd lijkt maar hoe weet je dat zo zeker? Hoe groot denk je dat het verschil is tussen beide en is het positief of negatief? Heb je daarbij met alle investeringen rekening gehouden; die je wilt én die je moet? Kun je noodzakelijke investeringen (gemakkelijk) financieren? Waarom ken je het verschil tussen beide waarden niet Waar zit het manco in de bedrijfsfinanciering? Jouw bedrijf ziet er financieel erg gezond uit maar hoe zeker weet je dat? Jouw bedrijf loopt nogal wat (grote) financiële risico's; tijd voor actie!


Check onze conclusie